LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

Zalety Detektora

ZALETY DEEPMAXa Z1

LORENZ DEEPMAX Z1 jest oparty na trybie statycznym (non-motion), pulse GBS (pulsacyjny system eliminacji wpływu gruntu). Najpierw krótkie i intensywne impulsy magnetyczne są emitowane za pomocą cewki pomiarowej następnie te magnetyczne impulsy tworzą prądy wirowe w materiałach przewodzących czyli obiektach metalowych. Wspomniane prądy wirowe będą utrzymywane w metalowych przedmiotach i zanikną po tym, jak impuls magnetyczny wyemitowany przez cewkę pomiarową wyłączy się. To, dlatego możliwe jest wykrycie tych prądów wirowych w trakcie opóźnionej fazy odbiorczej za pomocą tej samej cewki pomiarowej, która zachowuje się teraz jak cewka odbiorcza. Potrzebny jest dość skomplikowany elektroniczny zespół obwodów, żeby wykryć te małe zmienne napięcia oraz musi on oddzielać ten szczególny sygnał od otrzymanych również zakłóceń. Sygnał musi być wzmocniony, żeby kierować fazą AUDIO oscylatorem sterowanym napięciowo (VCO), który emituje sygnał dźwiękowy zarówno przez słuchawki, jak i przez wbudowany głośnik, kiedy metal jest w polu cewki pomiarowej.

.

Prądy wirowe wywoływane w metalowym przedmiocie za pomocą pulsacyjnego pola podstawowego, będą zanikać w zależności od przewodnictwa metalowego przedmiotu. Zatem obwód klasyfikacji daje wizualne odczyt opóźnienia dla prądów wirowych uzyskanych w pewnym okresie czasu. Na dodatek przy używaniu cewki typu DD działa wskazanie czy wykryty metal jest żelazny czy też nieżelazny. To daje dalsze informacje na temat prawdopodobnego rodzaju metalu, który został zlokalizowany oraz emitowanego sygnału dźwiękowego, który ułatwia określenie z góry dokładnego miejsca i rozmiaru zakopanego metalowego przedmiotu.

.

Reguła Pulse GBS (systemu eliminacji wpływu gruntu) ma zaletę stosowania cewek z dużymi średnicami i wysoką mocą nadawania. Jest to szczególnie potrzebne podczas szukania na dużych głębokościach. Montowane na ramie przewody cewek różnego rozmiaru i kształtu mogą być podłączone do LORENZ DEEPMAX Z1 bez jakiejkolwiek regulacji. Specjalny adaptacyjny obwód został dodany do Detektora, żeby automatycznie dopasować go do różnych systemów cewek. Zapewnia to możliwości maksymalnych głębokości przy zastosowaniu jakiejkolwiek podłączonej cewki. Podczas zwiększania średnicy cewki pomiarowej czułość na większe przedmioty również się zwiększy. Tym samym mniejsze przedmioty będą lokalizowane, jako mniej czułe. Jest to szczególnie wskazane podczas lokalizowania dużych przedmiotów przy ignorowaniu małych obiektów. Duże cewki oferują bardzo duże zakresy wykrywania nawet w trudnych glebach, gdzie są obecne magnetyczne tlenki żelaza, LOREN DEEPMAX Z1 daje maksymalne możliwości głębokości dla przedmiotów z metali żelaznych i nieżelaznych, kiedy używa się Systemu Eliminacji Wpływu Gruntu. Inne systemy często cierpią na efekty przyziemne, które obniżają zasięg głębokości w ziemi. LORENZ DEEPMAX Z1 będzie w stanie zlokalizować przedmioty prawie na tych samych głębokościach, zarówno w większości rodzajów gleby, jak i w testach w powietrzu.

.

Wysoka czułość DEEPMAX Z1 na przedmioty z metali nieżelaznych ale i także metale kolorowe takie jak: złoto, srebro i miedź razem z nową analizą wykrytego metalu czyni ten detektor wyjątkowym urządzeniem dla wielu różnych celów lokalizacyjnych. DEEPMAX Z1 daje wizualne oznaczenie na wyświetlaczu LCD dla każdego metalu, który zostanie zlokalizowany. Ten odczyt opóźnienia tworzący liczbę pomiędzy 000 a 099 pomaga sklasyfikować metalowe przedmioty. Rozmiar metalowego przedmiotu ma tylko w niektórych przypadkach wpływ na ten zespół obwodów klasyfikacji metali, który rozpoznaje małe monety, tak samo jak duże kawałki metalu. LORENZ DEEPMAX Z1 daje także zaawansowaną i ulepszoną analizę metali żelaznych/nieżelaznych, która działa bardziej stabilnie na trudne gleby w powiązaniu z 26-centymetrową lub 35-centymetrową cewką pomiarową typu DD. Detektor emituje także słyszalny dźwięk za pomocą głośnika i słuchawek. Osiągnięte głębokości wykrywania (w testach na powietrzu) są prawie takie same w wielu rodzajach gleb, a zatem znacznie wyższe niż te dostępne w standardowych detektorach z indukcją impulsową albo sinusoidą VLF-TR (o bardzo niskich częstotliwościach).

.

DEEPMAX Z1 został opracowany w celu zapewnienia wielu cech w tym wysoką czułość i stabilność pracy razem z łatwą obsługą urządzenia. Ilość kontrolek została, zatem zredukowana, dokonano także skalowania detektora do naszych ustawień fabrycznych, żeby zagwarantować najlepsze wyniki takie jak:

 - Wysoce czuły na wszystkie rodzaje metalu
 - Stabilne działanie na gruncie mineralizowanym albo w słonej wodzie z Pulse Ground Balancing System
 - Niezawodne/ proste działanie z kilkoma kontrolkami i wyświetlaczem LCD
 - Dokładne precyzowanie położenia za pomocą dużych cewek
 - Bardzo łatwe i skuteczne wykrywanie na dużych obszarach
 - Wytrzymała, ulepszona konstrukcja mechaniczna chroniąca elektroniczną jednostkę przed wodą i kurzem
 - Różnorodność cewek pomiarowych jest dostępna dla różnych celów poszukiwań
 - Automatyczne dostosowanie różnych rozmiarów cewek i wzorów cewek do elektroniki
 - Małe niechciane metalowe przedmioty mogą być albo rozpoznane albo wyeliminowane
 - Szybka prędkość reakcji dźwiękowej z różnymi ustawieniami dźwiękowymi
 - Logarytmiczna reakcja dźwiękowa i odczyt wykresu słupkowego intensywności dla łatwego namierzania
 - Sprawdzanie baterii dźwiękiem alarmu
 - Skalibrowana statyczna (tryb statyczny) klasyfikacja z wizualnym przewodnictwem /odczytem opóźnienia
 - Ulepszone rozpoznawanie metali żelaznych i nieżelaznych
 - Precyzyjnie regulowany dźwiękowy sygnał wiodący
 - Stabilna stateczna reakcja (akustyczna i wizualna)
 - Wodoodporne cewki pomiarowe
 - Wymienny akumulator wielokrotnego ładowania NIMH do użytku, jako ogniwa suche!
 - Ładowarka samochodowa do prądu stałego DC 10-30V dostępna, jako akcesoria
 - Funkcja Częstotliwość i Filtr dla niskiej częstotliwości eliminacji zakłóceń EMI
 - Automatyczny naziemny sprzęt do kalibracji i dostrajania
 - Różne ustawienia Delay (Opóźnienie) i Sensitivity (Czułość), żeby wyeliminować małe przedmioty
 - Maksymalne głębokości wykrywania dla bardzo dużych metalowych przedmiotów
 - Wyspecjalizowany na złoto i ulepszony zasięg wykrycia słabo przewodzących metalowych kawałków
 - Zespół obwodów eliminacji zakłóceń o niskiej częstotliwości dla mniejszej ilości zakłóceń w obszarach miejskich
 - Bardzo dynamiczny zasięg dla maksymalnych sygnałów gruntu i łatwego namierzania
 - Optymalne wyniki dla wykrycia małych przedmiotów, takich jak monety czy inne przedmioty nieżelazne
 - Można używać pojedynczych albo podwójnych konstrukcji opartych na indukcji albo zróżnicowanej cewce
 - Wieloczujnikowe wykrywanie spustowe z kilkoma cewkami pomiarowymi działającymi w tym samym czasie
 - Łatwa do używania funkcja rejestratora danych w celu wytworzenia sześciu map z obrazami 2D i sześciu map z przestrzenią 3D z pobranych skanów. Każda mapa jest inna zależnie od elektronicznej metody analizy, a zatem może być kluczem do prawdopodobnego rodzaju metalu zakopanego w ziemi.
 - GPS oparty na informacjach z miernika i kompasu, ułatwia pracę z rejestratorem danych.
 - Nowy zespół obwodów systemu poszukiwania ze wszystkimi nowymi funkcjami

.