LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

Rejestrator DataLogger

URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE DANE DATALOGGER

Żeby stworzyć kolorowe mapy, mapy obrazów czy też mapy konturowe na LORENZ DEEPMAX Z1 konieczny jest dodatkowy sprzęt i oprogramowanie. Bardzo skomplikowana funkcja 6-kanałowego rejestratora danych wykrywacza metalu DEEPMAX Z 1 pobierze równocześnie sześć kanałów danych, kiedy cewka będzie przesuwana nad ziemią i zgromadzi informacje w pamięci. Po zapisaniu danych pola, oprogramowanie Surfer z łatwością i dokładnie przekształci w kilka minut zapisane dane w mapę kolorową, konturową i wektorową na komputerze. Dodatkowe oprogramowanie Scripter stworzy automatycznie dwanaście map z każdego pola. Sześć z nich będzie w formacie 2D  a pozostałe sześć 3D. Operator może, zatem wybrać pomiędzy różnymi metodami tworzenia siatek i map.

.

Sprzęt i oprogramowanie Rejestratora Danych LORENZ DEEPMAX Z1 opracowane przez Lorenz Detecting System jest przede wszystkim łatwe w użyciu, bardzo dokładnie działające i przystępne. Tylko trzy kontrolki DEEPMAX Z1 uczynią pozyskiwanie danych przyjemnym zarówno dla początkujących, jak i dla profesjonalistów, takich jak inżynierowie, geolodzy, archeolodzy, naukowcy itp. Żadne bezsensowne funkcje nie zmylą operatora. Każdy skan/mapa jest inna zależnie od metod analiz elektronicznych, a zatem nie tylko da różne zakresy czułości, ale może być kluczem do prawdopodobnego rodzaju metalu zakopanego w ziemi. Jest wyraźna różnica w tym, jakie uzyska się na przykład oznaczenia przedmiotów metalowych i warunków ziemi.

.

Obszary zakłóceń w skanach bezpośrednio doprowadzą do różnych metali albo sygnałów ziemnych, a zatem mogą być sklasyfikowane w pewien sposób. Operator, zatem może użyć różnych skanów na swoją korzyść, żeby wybrać spośród metalowych przedmiotów te, którymi jest najbardziej zainteresowany. Trzy kanały opóźnienia stworzą mapy z różną czułością na małe i duże metalowe przedmioty. Dwa kanały ziemne umożliwią operatorowi wygenerowanie map bez reakcji gruntu, ale z wymiarami i kierunkami XYZ dla różnych krzywych opóźnienia prądów wirowych wytworzonych w metalowym przedmiocie. W dodatku kanał klasyfikacji metali wyświetli opóźnienie prądów wirowych każdego sygnału z określonym kolorem, żeby dać dalsze informacje na temat prawdopodobnego rodzaju metalu w ziemi. Nieważne jak silnie zmineralizowana jest ziemia albo jak wiele różnych metali jest umiejscowionych w pobliżu, to nowe urządzenie zapewni bardzo dobre wyniki nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Błędy spowodowane przez operatora albo warunki środowiskowe, jak na przykład sygnały przeciążenia z pobliskich metalowych przedmiotów, zostaną natychmiast zauważone przy porównywaniu sześciu kanałów. Na dodatek dane GPS są także zapisane z dołączonego modułu GPS, żeby wesprzeć użytkownika przy użyciu funkcji kompasu albo żeby znaleźć różne pola po ponownym zapisaniu.

.

Dla profesjonalnych użytkowników dostępny będzie dodatkowy sprzęt i oprogramowanie do zapisywania danych pozycjonowania z GPS i kilku detektorów DEEPMAX Z1. Chociaż detektor może być używany z mniejszymi cewkami pomiarowymi, funkcja rejestratora danych jest głównie opracowana dla większych metalowych przedmiotów mających rozmiar przynajmniej 6cm x 6cm. Zatem żeby uzyskać lepsze rezultaty powinno się użyć ram wielkości 1m x 1m albo nawet większych. W porównaniu z wieloma innymi systemami LORENZ DEEPMAX Z1 nie tylko stworzy jeden albo kilka graficznych reprezentacji z różnymi zakresami czułości dla tych samych metalowych przedmiotów, ale także da dodatkowe informacje na temat prawdopodobnego rodzaju zlokalizowanego metalu.

.

Zaletami tego sześciokanałowego rejestratora danych są:

 - Błędne lub przeładowane dane będą z łatwością rozpoznawane na jednej lub dwóch z map. W tym samym czasie znajdziesz użyteczne dane na przynajmniej jednym albo dwóch kanałach.

 - Niektóre sygnały pojawiają się na jednym skanie i znikają na innych, żeby dać operatorowi więcej zaawansowanych informacji na temat rodzaju metalu (rozkład prądów wirowych) albo warunków otaczającej ziemi.

 - Można oddzielić dwa albo więcej różnych metalowych przedmiotów, które dają tylko jedno duże wskazanie w kanałach delay (opóźnienie), ale dwa na klasyfikacji metali albo kanałach ziemnych.

- Niektóre przedmioty z metali nieżelaznych leżących poziomo w ziemi wywołują specjalny potrójny sygnał z dwoma wysokimi i niskim wskazaniem przy wizualizacji na kanale ziemnym.

 - Sygnały z szybkim rozkładem prądu wirowego jak w przypadku folii, cienkich tabliczek, małych gwoździ, wywołają ujemny pik w pionowym kierunku Z w kanałach Ground 1 i 2. W tym samym czasie metalowe przedmioty z długim rozkładem prądów wirowych, takie jak masywna miedź, brąz, aluminium albo srebro spowodują dodatni pik z kierunkiem Z. Przedmioty z metali żelaznych dadzą tylko słabsze sygnały, a zatem małe wskazanie w kierunku Z (tylko w mapach powierzchni trójwymiarowych)

 - Na obrazkach klasyfikacji metali silniejsze sygnały, które generują odczyt przewodnictwa, wytworzą głównie pojedynczy kolorowy punkt odpowiadający odczytowi opóźnienia na wyświetlaczu DEEPMAX Z1. Ziemia neutralna spowoduje fioletowe wskazanie. Różne pobliskie metalowe przedmioty leżące w najbliższym otoczeniu dadzą różne kolory w większości przypadków dla lepszego wyboru. Patrz na tabelę wskazań klasyfikacji metali z użyciem cewki ramowej 1m x 1m.

.