LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

REALIZACJA 1-2

09.2014 – Badania prospekcji geofizycznej metodą magnetyczną, za pomocą magnetometru transduktorowego zwanego potocznie w archeologii gradiometrem.