LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

METODA VLF

METODA VLF

Metoda pomiarowa VLF bardzo często stosowana jest w takich dziedzinach jak archeologia czy też geologia do poszukiwań i lokalizacji podziemnych obiektów metalowych oraz innych anomalii gruntowych. Zasada działania urządzeń VLF polega na wykrywaniu w gruncie indukowanego prądu wirowego, które powstaje wokół zalegających w ziemi przedmiotów metalowych oraz innych obiektów i anomalii archeologicznych, które są dobrymi przewodnikami.

.

Prądy wirowe powstają dzięki generowaniu ich przez nadajniki radiowe pracujące w różnych częstotliwościach najczęściej w paśmie fal długich LF lub inra-długich VLF o częstotliwości od, 10 do 30 kHz znajdujące się w bardzo dużej odległości od obiektów archeologicznych, nieraz rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy kilometrów od urządzenia pomiarowego.

.

Zaletą tej metody jest niewątpliwie duża szybkość prowadzenia prac pomiarowych oraz łatwość interpretacji otrzymanych wyników z pomiarów. Ze względu na bardzo małe rozmiary aparatury pomiarowej, metoda ta może być stosowana przede wszystkim w bardzo trudno dostępnych miejscach w terenie. Wadą tej metody jest przede wszystkim wrażliwość na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące od linii energetycznych oraz duże trudności przy próbie lokalizacji obiektów o małych rozmiarach.

.