LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

METODA SEJSMICZNA

METODA SEJSMICZNA

Metoda pomiaru sejsmicznego jest metodą, która jest bardzo podobna do metody działania takich urządzeń pomiarowych jak georadary, które także jak i w przypadku urządzeń sejsmicznych wykorzystują do pomiarów fale, które wnikają bardzo głęboko w ziemię a następnie są odbierane i przetwarzane w obraz komputerowy. W początkowym etapie zastosowania pomiarów sejsmicznych metoda ta polegała na wywołaniu sztucznej fali sejsmicznej po przez silne uderzanie „młotem” w specjalną płytę umieszczaną na gruncie.

Dzięki tym uderzeniom generowane były fale drgań, które wnikały bardzo głęboko w ziemię powodując zaburzenia struktur gruntu. W przypadkach, gdy wymagana była duża głębokość wykonania pomiarów dość często stosowało się w takich przypadkach materiały wybuchowe w celu wygenerowania ogromnej fali drgań, która bez większych problemów potrafiła przeniknąć nawet na kilkaset metrów w głąb ziemi. W dzisiejszych czasach najnowsze urządzenia sejsmiczne mają już zainstalowaną specjalną aparaturę elektroniczną, która wedle ustawień i potrzeb operatora generuje falę o różnej sile działania.

.

Podstawą działania urządzeń sejsmicznych jest badanie czasu przebiegu fal sejsmicznych i ustalanie miejsc odkształceń tych fal przy przechodzeniu przez szereg warstw gruntowych. Dla pomiaru prędkości fal stosuje się obecnie wielokanałowe sejsmografy, urządzenia pozwalające na elektroniczne zapisywanie i rejestrowanie przebiegu fal wzbudzonych w gruncie. Dane z przebiegu fal rejestrowane są za pomocą geofonów które umieszcza się na powierzchni gruntu tak jak w przypadku pomiarów elektrooporowych, które połączone są z urządzeniem sejsmicznym potocznie nazywanym sejsmografem. Wszystkie wykresy przebiegu fal z pomiarów są wyświetlane na monitorze komputera lub specjalnym monitorze zintegrowanym z urządzeniem centralnym. W dobie rozwoju dzisiejszej elektroniki wszystkie wyniki pomiarowe można bez większego problemu uzyskiwać niemal w czasie rzeczywistym na miejscu pomiarów co rezultacie skraca wszelkie prace związane z obróbką danych.

.

Metoda sejsmiczna umożliwia szybkie i precyzyjne lokalizowanie pustych przestrzeni oraz rozwarstwień struktur gruntowych.

.