LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

METODA MAGNETYCZNA

METODA MAGNETYCZNA

Metoda pomiaru magnetycznego jest pierwszą a zarazem najstarszą metodą pomiarową, jaka udało się odkryć na ziemi. Jest to metoda wiarygodna i sprawdzona stosowana od XVI wieku przez Hiszpańskich podróżników i poszukiwaczy podbijających nowe kontynenty Ameryki aż do obecnych czasów gdzie znalazła profesjonalne zastosowanie w dziedzinie archeologii i geologii.

.

Ogólnie mówiąc o metodzie magnetycznej to jest to technika dokładnego pomiaru wartości ziemskiego pola magnetycznego, która jest niezwykle dokładna i pozwala pomierzyć różnicę pola magnetycznego rzędu 0,1 nT. Możliwości tak dokładnych pomiarów przez obecnie produkowane urządzenia pomiarowe najczęściej wykorzystywane są do lokalizacji złóż i surowców mineralnych takich jak rudy metali, ropa naftowa, ale także zakopanych w ziemi przedmiotów metalowych.

.

Pierwsze pomiary magnetyczne na terenie Polski zastosowano w latach 60-tych na stanowiskach archeologicznych. Początkowo prowadzono je za pomocą prostych urządzeń magnetycznych nazywanymi potocznie wagami. Obecnie pomiary takie wykonywane są za pomocą bardzo skomplikowanych i zaawansowanych technicznie magnetometrach typu protonowego, cezowego i potasowego lub różnego typu gradiometrów w tym także najbardziej popularnego systemu pomiarowego, jakim jest flaxgate.

.

Wartość pola magnetycznego określa się w geofizyce i w pomiarach w jednostkach zwanymi nanoteslami (nT) lub jednostkami gamma, chociaż ta druga nazwa jest już bardzo rzadko używana. Nasz glob posiada własne pole magnetyczne, którego wartość i kierunek jest zmienny i zależny od miejsca przebywania na kuli ziemskiej. Wartość pola naszego globu wynosi od 25000 do około 70000 nT a w przypadku naszego kraju wartość ta określona jest w przedziale 48000 a 51000 nT.

.

Wszystkie przedmioty metalowe zakopane w ziemi poddawane są działaniu niezliczonej ilości fal magnetycznych dzięki tym falom zakopane przedmioty zmieniają wartość ziemskiego pola magnetycznego powodując jego zmniejszenie bądź wzrost. Tego typu zjawiska nazywane są w geofizyce zaburzeniami pola magnetycznego lub anomaliami magnetycznymi. Rozległość i wysokość anomalii magnetycznej zależna jest od usytuowania i rozmiarów przedmiotu, ale zasadą jest, że duże przedmioty generują sygnał anomalii o większej rozciągłości i wysokości sygnału a niżeli małe przedmioty.

.

I tak dla przykładu: skrzynka metalowa jest źródłem anomalii wykrywanej z odległości kilkudziesięciu metrów, samochód osobowy jest wykrywany z odległości 100 - 200 m, zaś w przypadku dużych jednostek takich jak czołg lub kuter odległość detekcji to 200 - 400 m. Tak duże zasięgi detekcji czynią magnetometr niezastąpionym urządzeniem pomiarowym w przypadku przeszukiwania dużych obszarów na lądzie, ale także pod powierzchnią wody.

.