LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

METODA ELEKTROMAGNETYCZNA

METODA ELEKTROMAGNETYCZNA

Metoda pomiaru elektromagnetycznego oznaczana jest w geofizyce symbolami EM i polega na badaniu przewodności pola elektromagnetycznego w obiektach podziemnych lub przedmiotach metalowych poprzez wzbudzanie w nich sztucznego pola wirowego. Obecne profesjonalne urządzenia EM wyposażone są w dwie cewki pomiarowe typu nadawczego i odbiorczego. Cewka nadawcza ma za zadanie wytworzenie pierwotnego pola elektromagnetyczne, które w rezultacie generuje wtórne pole elektromagnetyczne w obiektach podziemnych lub metalach. Natomiast cewka odbiorcza ma za zadanie rejestrowanie wielkości tego pola wtórnego oraz różnicę pomiędzy polem pierwotnym a wtórnym.

.

W praktyce okazało się, że urządzenia typu EM wytwarzają bardzo silne wtórne pole elektromagnetyczne w ziemi, dlatego też, ten różnicowy pomiar pola pierwotnego i wtórnego przez urządzenia EM stał się wręcz niezastąpionym narzędzie do poszukiwania wszelkich zakopanych przedmiotów metalowych.

.

Metoda elektromagnetyczna jest stosowana w następujących zagadnieniach:

 - Badania geologiczne

 - Poszukiwanie przedmiotów metalowych

 - Badania archeologiczne

 - Poszukiwanie złóż kopalin pospolitych

 - Poszukiwania rud metali

 - Diamenty

 - Zanieczyszczenia wód gruntowych

 - Poszukiwanie wód gruntowych

.