LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

Identyfikacja Metali

IDENTYFIKACJA METALI

Ten rozdział jest podsumowaniem jak postępować z LORENZ DEEPMAX Z1 podczas lokalizowania przedmiotów przy używaniu dwóch klasyfikacji metali, odczytu intensywności i sygnału dźwiękowego. Możliwe jest, zatem w niektórych przypadkach określenie z góry dokładnej pozycji, prawdopodobnej głębokości wykrycia oraz zlokalizowanego rodzaju metalu. Specjalnie opracowany obwód elektryczny umożliwia odczyty z opóźnieniem, które są bezpośrednio wyświetlane na skali od 000 do 099. Te tak zwane odczyty przewodnictwa są znane tylko z urządzeń VLF-TR, ale nie w wykrywaczach metali opartych na zasadzie PULSE-GBS. Ogólnie mówiąc, te odczyty są oparte na rozmiarze przedmiotu, przewodnictwie i rodzajui metalu, a zatem nazwane dla ułatwienia odczytami z opóźnieniem. Gdy spodziewamy się zmnineraliowanych ziem z wysoką zawartością tlenku żelaza, można po prostu ponownie podnieść cewkę pomiarową (10 do 50 cm) zależnie od cewki, a LORENZ DEEPMAX Z1 można po prostu dostroić do warunków ziemi podczas trzymania cewki na stałej wysokości i naciśnięcie krótko przycisku ZERO.

.     

Monety i gwoździe i bardzo małe kawałki metalu spowodują dwa wskazania podczas przechodzenia nad nimi cewką pomiarową zamontowaną na ramie (1m x 1m). To głównie z tego powodu, że te małe przedmioty są poza zasięgiem dużych cewek, a zatem będą one tylko wskazane na krawędziach cewek ramowych i tylko gdy będą bardzo blisko niej. Duże metalowe przedmioty będą powodowały dłuższy intensywny sygnał, a zatem mogą być łatwiej rozpoznane. Głęboko zakopane metalowe przedmioty wytworzą słaby i wolno narastający sygnał dźwiękowy i odczyt miernika intensywności. Przedmioty, które są blisko powierzchni wygenerują silny i szybko narastający sygnał. Duże przedmioty spowodują dłuższy sygnał, zwłaszcza gdy zostaną zlokalizowane za pomocą cewek z kablem umocowanym na ramie. Na przykład metalowe pudełko 20cm x 20cm może dać sygnał do 6 m na długości, gdy przechodzi przez niego na przykład cewka o rozmiarze 2 m x 2 m. Konieczne jest, zatem znalezienie środka zakopanego przedmiotu przy okazji dźwięku i wykresu słupkowego INTENSITY (intensywność sygnału). Osiągnąć to można przez przesuwanie cewki z różnych kierunków powoli w kierunku najsilniejszego wskazania. W wielu przypadkach bardzo pomocne jest użycie dodatkowej mniejszej cewki podczas namierzania metalu.

.

Środek cewki pomiarowej jest zawsze najbardziej wrażliwą częścią. Kiedy znalazło się miejsce z najsilniejszym wskazaniem, pojawi się wskazanie opóźnienia z liczbą, gdy sygnał jest dość silny. Przy użyciu cewek typu DD na wyświetlaczu LCD pojawi się dodatkowe wskazanie FE (żelazne)/NON-FE (nieżelazne). Zatem DEEPMAX Z1 musi być najpierw poddany eliminacji wpływu gruntu, żeby uniknąć błędnych wskazań wywołanych przez ziemię. Większe kawałki z metali żelaznych mogą być także wskazane, jako metale nieżelazne.

.