LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

Eliminacja Zakłuceń

ELIMINACJA ZAKŁUCEŃ

LORENZ DEEPMAX Z1 został opracowany, żeby ignorować większość zakłóceń elektromagnetycznych EMI odbieranych przez cewkę pomiarową. Jednak w niektórych przypadkach zakłócenia wytwarzane przez linie energetyczne, tory kolejowe lub nadajniki telefonii komórkowej są bardzo silne i bardzo trudno je stłumić przez elektroniczny zespół obwodów, ponieważ są one wielokrotnie bardziej intensywne niż na przykład sygnał odebrany z metalowego przedmiotu. Do LORENZ DEEPMAX Z1 dodano, zatem kilka obwodów filtrowych, żeby stłumić większość zakłóceń o niskiej częstotliwości. Zwłaszcza w pobliżu linii energetycznych zakłócenia mogą być zauważone za pomocą błędnych sygnałów albo sygnałów rytmicznych, które powodują wskazania na ekranie LCD albo sygnałem dźwiękowym.

.

W obszarach miejskich blisko różnych nadajników elektronicznych i gdy inne detektory metali pracują blisko DEEPMAX Z1 można również spodziewać się zakłóceń. Ogólnie rzecz biorąc, zakłócenia wzrosną z rozmiarem cewki pomiarowej. Zakłócenie odebrane przez duże cewki jest zawsze akceptowane w odniesieniu do wysokiej czułości wciąż oferowanej z tymi szczególnymi cewkami. W niektórych przypadkach zakłócenie może być tak intensywne, że praca z DEEPMAX Z1 jest po prostu niemożliwa. Zatem konieczne będzie czasami zmienić częstotliwość FREQ, żeby stłumić niektóre zakłócenia. Funkcja FREQ częstotliwość może być, zatem dostrojona do niższego lub wyższego ustawienia, dopóki sygnał dźwiękowy nie będzie czysty i bez żadnych rytmicznych impulsów. Jeśli nie ma możliwości zredukowania zakłócenia przez zmianę częstotliwości i filtra istnieje jeszcze możliwość zmiany funkcji AUDIO lub SENS na niższe ustawienie, dopóki hałas nie zniknie. Ustawiając AUDIO - czułość LORENZ DEEPMAX Z 1 zostanie lekko zredukowana, ale ilość błędnych sygnałów zostanie w dużym stopniu wyeliminowana. Podłączając mniejszą cewkę pomiarową albo cewkę z podwójną ramą ilość zakłóceń też może zostać zredukowana. Skompensowana cewka zamontowana na ramie 1m x 2m albo cewka z podwójną ramą nie odbierają zakłóceń, błędne wskazania są po prostu redukowane podczas ich używania. To zawsze gwarantuje bardzo stabilne działanie LORENZ DEEPMAX Z1.

.

Do wykrycia mniejszych przedmiotów powinna być raczej używana cewka z podwójna ramą 1m x 1m niż skompensowana cewka 2m x 1m (w kształcie ósemki). Ta specjalnie zaprojektowana cewka ramowa jest zdolna wyeliminować zakłócenia przy oferowaniu głębokości wykrycia podobnych do cewki ramowej 1m x 1m z pojedynczą pętlą. Szczególnie, kiedy działa tryb GND ta cewka stanowi najlepszy wybór, ponieważ elektronika potrzebuje sygnału wolnego od zakłóceń, żeby wykluczyć grunt i rozróżnić metale.

.

Uwaga: Niskie zakłócenie z czystą reakcją dźwiękową i prawidłowo nastrojoną elektroniką (w pozycji ZERO) jest całkowicie konieczne, żeby umożliwić dokładne klasyfikacje metali i eliminowanie gruntu. To oznacza, że w przypadku ekstremalnych zmian temperatury elektronika musi być ponownie dostrojona za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku ZERO. To samo powinno zostać wykonane po pierwszych pięciu minutach działania, ponieważ wiele elementów składowych wewnątrz skrzynki kontrolnej LORENZ DEEPMAX Z1 musi zostać rozgrzanych do ich temperatury działania. Podczas pracy z małymi ręcznymi cewkami można użyć także funkcji AUTO, żeby detektor pracował bardziej stabilnie.

.