LogoGPRSystem Radarowe systemy pomiaru gruntu

Anteny Pomiarowe

ANTENY - CEWKI POMIAROWE

Ogólnie omawiając o możliwościach pomiarowych cewek to małe cewki pomiarowe dają duże głębokości wykrycia małych metalowych przedmiotów, podczas gdy duże cewki dają największe możliwe głębokości wykrycia dużych przedmiotów. Te możliwe głębokości wykrycia zależą także od ustawienia detektora, rodzaju metalu, kształtu metalowego przedmiotu i trochę od rodzaju ziemi pod cewką pomiarową. Niska czułość dla małych metalowych przedmiotów w połączeniu z wysoką czułością dla większych i głębiej zakopanych obiektów metalowych czyni DEEPMAX Z1 szczególnie użytecznym przy użyciu go z dużymi cewkami pomiarowymi zamontowanymi na ramie. Maksymalne głębokości detekcji osiągalne są z cewkami pomiarowymi o parametrach 1m x 1m, 1,5 m x 1,5m , 2m x 2m oraz 3m x 3m.

.

Cewka pomiarowa 26 cm

Ta cewka została głównie stworzona dla lokalizowania bardzo małych metalowych przedmiotów, takich jak: małe bryłki albo metalowe przedmioty wielkości monet. Maksymalna głębokość wykrycia jest ograniczona przez wielkość przedmiotu i cewkę. W niektórych przypadkach łatwiej namierzyć bardzo małe metalowe fragmenty z tą cewką niż z cewką typu DD. Ta cewka może być przydatna podczas namierzania dużych metalowych przedmiotów, które zostały zlokalizowane wcześniej za pomocą cewki zamontowanej na ramie. Cewka 26 cm jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka pomiarowa typu DD 26 cm

Dostępna jest także specjalna wersja DD tej cewki z uzwojeniami nadającymi i odbierającymi. Ta cewka umożliwia wskazania FERROUS/NON-FERROUS (ŻELAZNE/NIEŻELAZNE) na wyświetlaczu DEEPMAX Z1. Czasami, zależnie od typu ziemi, wyjątkowo zmineralizowane gleby mają mniejszy wpływ na cewki DD, ale namierzanie będzie trudniejsze niż przy użyciu cewki z pojedynczą pętlą. Cewka 26 cm jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka pomiarowa 35 cm

Wysoce wrażliwa cewka szukająca ma bardzo dobre możliwości wskazywania głębokości zakopania pojedynczych monet i średniej wielkości przedmiotów. Bryłki mniejsze niż 5mm średnicy powinny być raczej wykrywane za pomocą cewki 26 cm niż tej cewki z powodu słabej wrażliwości na bardzo małe metalowe drobiazgi. Cewka jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka pomiarowa typu DD 35 cm

Osobne uzwojenia nadające i odbierające dają w niektórych przypadkach bardziej stabilne działanie na gleby ze zmieniającą się zawartością tlenków żelaza (minerały). Ta cewka może być używana dla większości aplikacji. Ta cewka umożliwia wskazania FERROUS/NON-FERROUS (ŻELAZNE/NIEŻELAZNE) na wyświetlaczu DEEPMAX Z1. Cewka jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka pomiarowa 45 cm

Daje maksymalne zakresy głębokości na zarówno pojedyncze monety, jak i większe przedmioty zakopane głęboko w ziemi. Zakresy głębokości o wielkości większej niż 1m dla metalowego przedmiotu rozmiaru puszki po napojach (0, 33 l) albo powyżej 50 cm na pojedynczą złotą monetę o średnicy 25 mm sprawia, że ta cewka jest niezwykle interesująca, gdyż służy do wielu różnych celów poszukiwania i lokalizowania. Można eliminować małe rzeczy przez zwiększanie odległości pomiędzy cewką a ziemią. Ta cewka 45 cm pokrywa znacznie większą część ziemi niż cewka 26 cm, a zatem szukanie staje się bardzo skuteczne. Monety o średnicy mniejszej niż 15 mm powinny być raczej wykrywane mniejszymi cewkami. Cewka jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka z kablem uniwersalnym 8 m obwodu

Ten wyjątkowo lekki i łatwy do transportu kabel uniwersalny umożliwia wybór różnych cewek pomiarowych do różnych aplikacji poszukiwań. Cewka z kablem musi być przymocowana taśmą do ramy, która może być wykonana na przykład z rurek PVC. Następujące konfiguracje cewki są głównie użyteczne dla lokalizowania przedmiotów metalowych na powierzchni o wymiarach przynajmniej 6 cm x 6 cm albo na przykład metalowych przedmiotów wielkości dłoni.  Małe metalowe przedmiotyi, takie jak pojedyncze monety albo gwoździe, będą wskazane ze słabą czułością albo nawet w niektórych przypadkach zostaną wyeliminowane, ponieważ są poza zasięgiem tych cewek ramowych. Jest to zwłaszcza użyteczne podczas szukania większych głębiej zakopanych metalowych przedmiotów przy ignorowaniu tych mniejszych metalowych obiektów na powierzchni. Następujące cewki pomiarowe zamontowane na ramie muszą być niesione przez dwie osoby przy zastosowaniu regulowanych taśm nośnych. Cewka powinna być trzymana równolegle do ziemi w stałej odległości od 10 do 60 cm nad ziemią. Skrzynka kontrolna elektroniki powinna zawsze być trzymana z dala od pola cewki. Również konieczne jest, żeby nie nosić żadnych ubrań, pasków czy butów z metalem podczas obsługi LORENZ DEEPMAX Z1, aby uniknąć błędnych sygnałów. Cewka jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka z kablem uniwersalnym 0, 67 m x 0, 67 m (3 uzwojenia) 8 m obwodu

Uniwersalny kabel cewki 8m musi być ułożony do ramy z trzema uzwojeniami i musi być zamocowany na ramie 0,67x0,67 cm zrobionej na przykład z rurek PVC. Jest to najmniejsza cewka zamontowana na ramie, która daje maksymalne głębokości wykrycia mniejszych lub średniej wielkości przedmiotów. Metalowe fragmenty i niektóre monety wciąż będą wykrywane. Cewka jest wodoodporna, a zatem może być na przykład używana w słonych wodach.

.

Cewka z kablem uniwersalnym 1m x 1m (2 uzwojenia) 8 m obwodu

Cewka z kablem uniwersalnym musi być ułożona do ramy z 2 uzwojeniami i musi być zamocowana na ramie na przykład z przewodów PVC 1m x 1m. Szukanie przy użyciu cewki ramowej 1m x 1m jest korzystne głównie podczas szukania metalowych przedmiotów wielkości dłoni lub większych zakopanych głęboko, przy ignorowaniu małych monet, gwoździ i kawałków folii na powierzchni ziemi. To jeden z powodów, dlaczego ta szczególna cewka jest używana do większości profesjonalnych aplikacji. W krótkim czasie może ona pokryć duże obszary. Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku przedmiotów metalowych mających powierzchnię przynajmniej 10 cm x 10 cm. Z powodu rozmiaru cewki większość małych metalowych fragmentów będzie zignorowana jednak większe gwoździe mogą być rozpoznane za pomocą przewodnictwa/opóźnienia identyfikacji metalu. Można łatwo eliminować to zjawisko zwiększając odległości pomiędzy cewką pomiarową a ziemią. Nawet w odległości 50 cm nad ziemią lub większej uzyskamy mało istotne straty głębokości wykrycia przy lokalizowaniu dużych metalowych przedmiotów.

.

Cewka ramowa 1m x 1m z kablem wewnątrz rurek

To bardzo przyjazna cewka 1m x 1m z tymi samymi właściwościami elektrycznymi, co uniwersalna cewka z kablem 8m z dwoma uzwojeniami, którą opisano wcześniej. Główną zaletą tej szczególnej cewki szukającej jest jej łatwy montaż, który może być wykonany w kilku krokach. Kabel cewki jest chroniony wewnątrz rurek, a zatem może być używany nawet w najgorszych warunkach środowiskowych. Do każdej cewki ramowej dołączone są dwie regulowane taśmy nośne.

.

Cewka z uniwersalnym kablem (1 uzwojenie) 8 m obwodu 2m x 2m

Ta szczególna cewka pokrywa cztery razy więcej powierzchni niż cewka ramowa 1m x 1m. Powinna być używana podczas szukania metalowych przedmiotów o powierzchni, co najmniej 20 cm x 20 cm. Mniejsze metalowe przedmioty będą zlokalizowane mniej skutecznie niż przy użyciu cewki z ramą 1m x 1m.  Maksymalna głębokość wykrycia jest bardzo wysoka, a można ją tylko zwiększyć używając cewki z kablem 12 m ułożonej do ramy o wymiarach 1,5m x 1,5m albo 3m x 3m. Cewka ramowa 2m x 2m może być niesiona przez dwie osoby bez użycia taśm nośnych w odległości około 80 cm nad ziemią. Jest to szczególnie użyteczne przy próbach ignorowania metalowych przedmiotów o średnim rozmiarze, które są mniejsze niż na przykład podkowa. Monety i gwoździe nie będą więcej wykrywane. Cewka 2m x 2m zachowuje się jak duża antena dla nadajników o średnich falach. Zatem mniejsze ramy, takie jak cewka 1m x 1m będą lepsze do pracy w obszarach miejskich. Kolejna opisana cewka będzie ogólnie mniej czuła, ale nie będzie doznawała zakłóceń elektromagnetycznych nadajników czy linii energetycznych.

.

Cewka skompensowana 1m x 2m (dwa oddzielne uzwojenia) cewka z uniwersalnym kablem 8m

Żeby stworzyć taką skompensowaną cewkę trzeba najpierw ułożyć kabel cewki 8 m w postaci kształtu ósemki (8). Kabel cewki musi być przymocowany na ramie 1m x 2m ze środkową częścią, która dzieli ramę na dwie ramy 1m x 1m. Kable muszą być położone i przymocowane dwukrotnie w środkowej części, tak jak w środku ósemki (8). Ten typ cewki pomiarowej zamontowanej na ramie jest około 30% mniej wrażliwy niż cewka szukająca 1m x 1m. Podczas fazy odbiorczej dwa uzwojenia ósemki pracują w opozycji. Zatem zakłócenia i niektóre wskazania gruntu są odjęte od siebie, a więc wyeliminowane. Zakłócenia z nadajników radiowych albo linii energetycznych będą prawie całkowicie zredukowane. Ta skompensowana cewka zamontowana na ramie 1m x 2m ma duża zaletę przy lokalizowaniu metalowych przedmiotów w obszarach miejskich, gdzie spodziewa się często dużych zakłóceń. Ten typ cewki ma bardzo słabą czułość na małe metalowe przedmioty. Minimalna powierzchnia metalowego obiektu powinna wynosić 10 cm x 10 cm. LORENZ DEEPMAX Z1 będzie działał bardzo stabilnie z tą szczególną cewką. Kolejna opisywana cewka z podwójna ramą 1m x 1m da znacznie większe wykrycie głębokości, a mianowicie prawie taki sam zakres czułości jak pojedyncza rama 1m x 1m., ale możliwe jest także zredukowanie wspomnianych zakłóceń elektromagnetycznych EMI.

.

Zestaw cewek z podwójna ramą 1m x 1m

Ten specjalnie zaprojektowany zestaw cewek z podwójną ramą zasadniczo składa się z dwóch cewek ramowych 1m x 1m zamocowanych każda z osobna w odległości około 60 cm od siebie. Dzięki swojej unikatowej konstrukcji bardzo dobrze eliminuje ona zakłócenia z linii energetycznych i nadajników radiowych, może być używana w obszarach miejskich, gdzie pojedyncze cewki pętlowe będą doznawać fałszywych sygnałów i słabej czułości. Te dwie cewki otrzymują tą samą ilość zakłóceń, ale pracują w przeciwnych kierunkach. Zatem prawie każde zakłócenie jest odejmowane od obu cewek, podczas gdy sygnały z ziemi albo metalowe przedmioty będą przechodziły obok elektroniki. To ważne, żeby elementy składowe zestawu z podwójną ramą były połączone razem we właściwej kolejności, jak opisano poniżej. Czułość tej cewki z podwójna ramą jest prawie taka sama, jak cewki ramowej z pojedynczą pętlą 1m x 1m. Ta cewka doświadcza tylko bardzo słabej redukcji czułości mniej niż 10% dla bardzo głęboko zakopanych i dużych metalowych przedmiotów.

.

Dwie ramy 1m x 1m muszą być zmontowane ze sobą za pomocą czterech podpór plastikowych.  Proszę upewnij się, że obie ramy skierowane s w tym samym kierunku, żeby dwa żółte znaki wskazywały ten sam kierunek. Następnie oznaczona wtyczka adaptera Y musi być podłączona do niższej ramy. Druga rama musi być podłączona do innej wtyczki adaptera.

.

Uwaga: Zaleca się, żeby wykonać próbę działania, gdzie niższa cewka szukająca wskazująca na ziemię daje sygnał przy zbliżaniu się do metalowego kawałka zlokalizowanego na ziemi, a wyższa cewka spowoduje zanik sygnału, gdy metalowy kawałek zbliża się do góry w kierunku drugiej cewki. Można to przetestować tylko z ustawieniami DEL delay i wyłączonym przyciskiem AUTO 0.

.

Cewka z kablem 12 metrów obwód 1m x1m trzy uzwojenia, 1,5m x 1,5m dwa uzwojenia i 3m x3m

Podobnie jak cewka z uniwersalnym kablem 8 m, ta duża cewka z kablem12m  może być ułożona do trzech różnych cewek ramowych przez proste zmontowanie jednej, dwóch lub trzech uzwojeń na plastikowej ramie. Z największą cewką ramową 3 m x 3m można osiągnąć najwyższe możliwe głębokości wykrycia. Jest to możliwe głównie z powodu specjalnie opracowanej elektroniki eliminującej zakłócenia o niskiej częstotliwości i impulsowego obwodu mocy (power pulse circuit) wbudowanego w LORENZ DEEPMAX Z1. Najwyższa czułość dla dużych i głęboko zakopanych metalowych przedmiotów i prosta eliminacja mniejszych metalowych fragmentów sprawiają, że te trzy cewki są interesujące. Kształt tych dużych cewek powinien być taki sam jak innych cewek, a mianowicie okrągły lub kwadratowy. Możliwe jest także zbudowanie eliptycznych albo o innych kształtach, ale można to tylko osiągnąć kosztem czułości. Jakkolwiek zalecane jest, żeby stale utrzymywać odległość przynajmniej od 20 do 80 cm pomiędzy cewką a ziemią, żeby zredukować ilość wpływów ziemi do minimum przy użyciu tych bardzo dużych cewek.

.

W obszarach miejskich ilość zakłóceń wytworzonych z linii energetycznych będzie wyższa przy mniejszych cewkach, a zatem znów czułość może zostać redukowana. System eliminacji wpływu gruntu GND 1,2,3 w niektórych przypadkach powinien zostać zmieniony na DEL 1-4 przy użyciu tych dużych cewek z tego samego powodu. Niektórzy klienci używają tych dużych cewek ramowych z dwoma podobnymi cewkami zamocowanymi wzajemnie w odległości około od 60 do 80 cm w ten sam sposób, co zróżnicowana cewka z podwójną ramą opisana wcześniej. Potrzebny będzie do tego kabel adaptera Y. Będzie również konieczny test upewniający, że obie cewki pracują w tym samym kierunku jak opisano wcześniej.

.